Бул кат Курандын тили “Has” тил деп аталуусун жана үммөт тарабынан расмий тил катары колдонуусун сунуштайт.

Абийирине кулак төшөгөндөрдүн тили болуусу керек. Күчтүү байланыштын негизинде заалымдыктын жолун бөгөп, адилеттүүлүктү түбөлүк кылуучу тил. Эч качан жамандыктын үрөнү өсүп чыкпасын деп бул тилге “Has” (Нукура) тил деп атайлы. Жараткандын тандоосу менен жиберилген Курандын тилин “Has” тил деп атап алсак болот.

Эл аралык расмий тил катары “Has” тилди колдонолу. Бул тилди үйрөтүү жана үйрөнүү үчүн тийиштүү чараларды көрүү зарыл. Башка тилдеги чыгармаларды ошол тилге которуп жыйнайлы. Жаңы чыгармаларды Has тилде жазалы.

Келечек муунга таштай турган эң сонун мурас, биримдикти түптөй турган бир тилге ээ болуу десек жаңылбайбыз.  Бул биримдик зомбулуктан коргой турган калкан болот.

Жалгыз тил; маалыматтын жайылуусун камсыздап, жыргалчылыкты көбөйтүп, элдердин көрөңгөсүн кеңейтип, үммөт күчтүү болуп, мындан сырткары да көп пайдасы бар. Ошондой эле түбөлүктүү бакытка алып барчу Куранды үйрөнүүгө оңтойлуу шарт түзүлөт.

Өзүбүзгө, келечек муунга, улуттарга, үммөткө жана адамзатка пайдалуу иш жасай турган болсок, бул Has тилди жайылтуу болуп саналат.

Browse Statistics

Бири-бири менен байланышта статистикага карап, бул жерде элдин абалын талдоо сапаттуу камсыз кылуу

Share силердин үмүт

Эки миллиард адам түзүү тилди биримдик болушу үчүн, алардын үмүтүн айтып, ошондой эле биздин горизонтторду кароого болот

Send this to a friend

Hi, this may be interesting you: "Has Lisan" This is the link: https://hasdil.org/kz/